Corona maatregelen

Net als vele organisaties heeft ook Winnock zich in een snel tempo aangepast aan de 1.5 meter maatschappij. Op 13 oktober zijn aanvullende landelijke maatregelen gepresenteerd om het aantal besmettingen te laten dalen. De maatregelen zijn gericht op het beperken van het aantal contactmomenten en reisbewegingen, het ondersteunen van mensen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Voor Winnock betekenen deze aangescherpte maatregelen dat wij hebben besloten over te gaan naar volledig online behandelen. De Rijksoverheid schrijft bij het huidige risiconiveau ‘Zeer ernstig’ een maximale groepsgrootte voor van 4 personen. Met ons hybride programma van 4 cliënten en 1 behandelaar voldoen we daar niet aan.
Dit betekent dat we vanaf 19 oktober het hybride programma in de huidige opzet omzetten naar volledig online.

Mocht u toch op onze vestiging uitgenodigd zijn, zullen we u vragen een mondkapje te dragen. Deze zijn beschikbaar bij onze vestigingen. Ook onze medewerkers zullen een mondkapje dragen als ze met u contact hebben.

Meer informatie voor werkgevers

Zorg van de Zaak heeft diverse documenten opgesteld met handige informatie voor uw organisatie en antwoorden op de meest gestelde vragen.