Collega Berry Trip over hybride eHealth programma

eHealth bij Winnock

Berry Trip, bewegings- en re-integratiedeskundige bij Winnock, vertelt over zijn ervaringen met de aangepaste dientverlening: “Winnock speelde al een paar jaar met het idee om eHealth in te zetten. In eerste instantie als aanvulling op onze reguliere zorg. Ook een hybride online programma in de vorm van groepsessies op basis van cognitieve gedragstherapie aangevuld met sessies op de centra. Ook de follow-up zou dan deels via videobellen kunnen worden uitgevoerd. Dat doen we nu dus eigenlijk al in de praktijk. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is dit online programma, alsnog in een zeer korte tijd (weliswaar noodgedwongen) in gang gezet. Vooralsnog dus als volledig online. Wie weet wat dat in de toekomst gaat brengen betreffende de hybride vorm.”

Unieke programma’s

De programma’s van Winnock zijn uniek omdat deze zich kenmerken door cognitieve gedragstherapie in groepsvorm (groepstherapie) een interdisciplinair behandelteam in combinatie met ervaringsgericht werken.
‘Nu we de groepssessie online doen, zijn de groepen iets minder groot. Vanwege de techniek kunnen we met zeven deelnemers en twee therapeuten via Zoom videobellen. De sessies van twee weken zijn in dit hybride model gewijzigd naar drie weken. De sessies vinden alleen in de ochtenden plaats, in de middagen zijn de cliënten vrij. Het videobellen wordt als intens ervaren en cliënten en behandelaars hebben soms ook een thuis situatie te navigeren die meer van hun vraagt’, legt Berry uit.

Werkwijze

In de ochtend vinden er twee sessies van anderhalf uur plaats. De eerste is een gesprekssessie (bijvoorbeeld over (stress)coping, vermijding en acceptatie) en de tweede sessie is een beweegsessie. Berry: “We kunnen ook in groepjes uit elkaar aan de slag (breakout rooms) en tijdens een praatsessie bijvoorbeeld een powerpointpresentatie aan iedereen laten zien, of filmpje van YouTube afspelen. We zijn heel creatief en dat werkt.”

Goede voorbereiding

Alles valt of staat wel met een goede voorbereiding uiteraard en ook of het behandelende team zelf in deze manier van behandeling gelooft. Als het Winnock team goed functioneert, pakken de cliënten deze nieuwe manier van behandelen heel goed op. De kleine onhandigheden of technische uitdagingen neemt iedereen dan voor lief. “Ik ben wel eens verbaasd om te zien hoe oudere cliënten die voorheen nog nooit hadden gefacetimed, dit zo goed oppakken” , aldus Berry.

Alternatieve oefeningen

Onze manier van behandelen ten opzichte van reguliere (fysio)therapie onderscheid zich in onze “hands off” therapie. Geen massage, geen dry needling, geen manuele therapie, wel (gedragsmatige)oefentherapie en groepsgesprekken. We volgen daarin de richtlijnen van onze beroepsgroepen die allemaal bij chronische klachten gedragsmatige therapie adviseren.

Normaal werken cliënten met oefen (fitness)apparaten die goed staan ingesteld en wij kijken of de oefening onbevangen wordt uitgevoerd. Nu moeten we als alternatief zelf de oefening voordoen. Dan willen we de squat oefeningen doen bijvoorbeeld. In plaats van een apparaat dat we hiervoor gebruiken, pakken we nu een stoel en voeren de oefeningen uit met gewichten of als warming up gebruiken we dans. We letten via Zoom op of de oefeningen goed worden uitgevoerd. De kwaliteit blijft zo gewaarborgd. De aandacht oefeningen en ontspanningsoefeningen kunnen online prima gedaan worden.

Voorwaarden van deelname om aan deze trajecten te kunnen voldoen zijn er wel. Je moet als cliënt dit traject wel online willen doen. Daarnaast is het van belang dat er een goede medische keuring is gedaan (door een medische specialist in en van de voorafgaande trajecten) en er geen nieuw onderzoek gedaan moet worden om deze gedragsmatige therapie te kunnen volgen. ‘In het algemeen ben ik tevreden met dit hybride programma en dat we de cognitieve gedragstherapie zo voort kunnen zetten.’ We monitoren achteraf uiteraard hoe deze vorm heeft gewerkt.