Re-integratie vormt een belangrijk onderdeel van je herstel

Het aanvullende traject Terug naar Werk is gericht op duurzame hervatting van je werk. Werk is belangrijk voor je gezondheid en welzijn. Re-integratie is dan ook een belangrijk onderdeel van je herstel. Om re-integratie in goede banen te leiden, worden jij en je werkgever intensief begeleid om tot een duurzaam werkplan te komen waar jullie samen vertrouwen in hebben. Er zijn korte lijnen tussen jou, je werkgever en ons team. En als het nodig is, wordt ook de bedrijfsarts betrokken bij het traject.

Resultaten Terug naar Werk

 • Werk wordt snel en op een duurzame wijze hervat
 • Snelle verzuimreductie
 • Minder kosten voor verzuim

Onze aanpak

De aanpak bestaat uit drie stappen waarbij er drie gesprekken plaats vinden met je werkgever, jijzelf en onze re-integratiedeskundige. Het traject zorgt ervoor dat er snel en blijvend resultaat wordt bereikt. Bovendien wordt de inzet van je werkgever positief gewaardeerd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

 • Gedurende het gehele revalidatietraject kun je tussentijds begeleiding van ons aanvragen
 • Je traint samen met anderen in sessies die zijn gericht op werk(hervatting)
 • Je krijgt begeleiding en coaching op individueel niveau van onze re-integratiedeskundige
 • Alle gesprekken zijn inclusief verslaglegging en rapportage aan jou, je werkgever en bedrijfsarts over de besproken onderwerpen, afspraken en doelstellingen.
 1. De eerste stap
  Met je werkgever, jijzelf en de re-integratiedeskundige van Winnock bespreken we de visie van ieder op de huidige situatie, het eventuele verzuim en de verwachtingen van jou en je leidinggevende. Ook inventariseren we de mogelijkheden voor re-integratie.
  Dit gesprek vindt plaats rond de start van je revalidatietraject.
 2. De tweede stap
  Je maakt met ondersteuning van onze re-integratiedeskundige je conceptplan voor de werkhervatting na de intensieve fase . In het tweede gesprek brengen we je werkgever op de hoogte van de voortgang die je hebt gemaakt. Je presenteert je eigen werkhervattingsplan. We bespreken het plan, stemmen het af en maken het definitief. Vervolgens ga je (stapsgewijs) weer aan de slag aan de hand van het afgesproken plan.
  Het tweede gesprek vindt plaats aan het einde van de intensieve fase
 3. De derde stap
  Na vier maanden ronden we het traject af en vindt het laatste gesprek plaats met jou, je werkgever en de re-integratiedeskundige van Winnock. Dit derde gesprek is een evaluatiemoment, waarin we aandachtspunten voor je duurzame werkhervatting bespreken.